Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Premis kiinteistötiedon hallinnan ja toiminnanohjaus -järjestelmän tietosuojaseloste

Yhteystiedot järjestelmän tietosuojaa koskevissa asioissa
Pre-Ohjelmistot Oy, puh. 029 170 4500, info@premis.fi

Käsiteltävät henkilötiedot
Premisin henkilörekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja taloyhtiöiden asukkaista ja osakkaista:

  • huoneiston tiedot
  • etu- ja sukunimet
  • syntymäaika
  • henkilötunnus, silloin kun se on henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä tai esim. taloyhtiön hallituksen jäsenyyden vuoksi
  • osoitteet
  • sähköpostiosoitteet
  • puhelinnumerot
  • tilinumero

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Järjestelmässä olevia henkilötietoja käytetään isännöinnin ja kiinteistötiedon hallintaan. Osakkaan ja asukkaan henkilötietoja tarvitaan, jotta osakas ja asukas voidaan tunnistaa tämän asioidessa isännöintiyrityksessä tai sähköisissä palveluissa. Tietoja käytetään taloyhtiön vastike- ja vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään taloyhtiön osakkailta ja asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy taloyhtiösivuille kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille mikäli tämä on palvelun tuottamiseksi välttämätöntä. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena tai sähköpostitse omalle isännöitsijälle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai puhelimitse oman taloyhtiönsä isännöitsijälle.

EVÄSTEET

Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa loukkaamatta. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi.

Evästeillä ei kerätä käyttäjistä yksilöiviä tietoja, kuten nimitietoja, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista, mutta poisto voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

27.04.2018