Kaikki kirjoittajan Olli Kuha artikkelit

Digitalisaatio ei ole valinta

Digitalisaatio on tekemässä murrosta isännöintialalla. Se ei ole nopea loikka, vaan ennemminkin maraton, jossa olemme kaikki mukana. Halusimme sitä tai emme. Muutos tuntuu hitaalta, koska on paljon uutta opeteltavaa sekä paljon vanhaa, josta pitää uskaltaa luopua. Digitalisaatio ei tarkoita olemassa olevan vanhan sähköistämistä vaan se pakottaa ajattelemaan täysin uudella tavalla. Sen sijaan, että mietitään, miten jonkun työvaiheen voisi tehdä tehokkaammin, kyseenalaistetaan sen tekeminen kokonaan. Koska jos sinä et sitä kyseenalaista, joku toinen tekee sen varmasti.

Onnistunut digipalvelu hyödyttää sekä asiakasta että isännöintiyritystä. Se lisää taloyhtiön asukkaiden, osakkaiden ja hallitusten kokemaa tyytyväisyyttä saamaansa palveluun, mutta myös tehostaa sen tuottamista. Jos taloyhtiön nettisivuilla täytetty vikailmoituslomake tuo yhden uuden sähköpostin lisää isännöitsijän postilaatikkoon, ei kyseessä ole digitaalinen palvelu, vaan epäonnistunut lomakkeen sähköistys.

Aidossa digitaalisessa palvelussa tieto liikkuu järjestelmien välillä saumattomasti, manuaaliset työvaiheet on karsittu minimiin ja palvelu on saatavilla ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomasti. Isännöinnissä tämä tarkoittaa asumisen ja omistamisen peruspalveluiden rakentamista siten, että tietoa ei monisteta, vaan yhden osapuolen päivittämä tieto on välittömästi kaikkien prosessiin osallistuvien saatavilla. Osakas saa tärkeät tiedotteet haluamaansa kanavaa pitkin, yhtiön talousmateriaali on avoimesti hallituksen nähtävillä ja tieto asukkaan itsepalveluna tekemästä saunavuorovarauksesta siirtyy automaattisesti laskutukseen, saunan oven lukituksen ohjaukseen sekä saunan lämmittäjälle.

Digitalisaation myötä kaikilla toimialoilla vanhoja tehtäviä kuolee pois ja tilalle syntyy uusia. Työnkuvat tulevat muuttumaan myös isännöintialalla. Isännöitsijän työssä korostuu tulevaisuudessa rooli tiedon- ja palveluverkoston hallinnoijana. Kirjanpitäjästä tulee taloussuunnittelun ammattilainen, joka historian raportoinnin sijaan keskittyy taloyhtiön tulevaisuuden suunnitteluun. Digitalisaation myötä isännöinnille avautuu myös mahdollisuus kehittää omaa palvelutarjontaansa. Isännöinnillä on arvokasta tietoa ihmisistä ja taloyhtiöistä, kiinteistöjen kunnosta ja asukkaiden tarpeista. Tietoja yhdistelemällä ja hyödyntämällä isännöitsijät voivat synnyttää täysin uutta liiketoimintaa, varmasti myös jotain sellaista, josta emme tänä päivänä vielä edes keksi unelmoida.

Digipalvelut ja esimerkiksi itsepalvelun mahdollistaminen ovat monilla muilla toimialoilla jo arkipäivää, mutta jota vasta harjoitellaan isännöinnissä. Muutoksen kiihdyttämiseksi tarvitaan rohkeita, uudella tavalla ajattelevia isännöintialan osaajia, parempaa palvelua vaativia asiakkaita sekä kehittyneet nykyaikaiset työkalut, joilla näitä palveluja voi tehokkaasti tuottaa. Muutosta ei voi pysäyttää, me voimme vain valita, olemmeko mukana vai emme.